ŪLI privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymas

Paspausdamas mygtuką Užsakyti, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad jo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo ir vykdymo (internetinės prekybos) tikslais.

Uždėdamas varnelę ties Naujienlaiškio prenumerata, Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka, kad Pardavėjui pateikti jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, kaip aptarta kitame sakinyje. Varnelės ties Naujienlaiškio prenumerata uždėjimu Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu ar SMS žinute.

Paspausdamas mygtuką Užsakyti, Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

Paspausdamas mygtuką Užsakyti, Pirkėjas patvirtina, kad jis žino turintis teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ar nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir vykdyti sutarties.

 

Tinklalapio slapukai "Cookies" ir sekikliai "web beacons"

Cookies arba slapukai yra maži failai, kurie laikinai patalpinami vartotojo kietajame diske ar kitoje laikmenoje, leidžiantys atpažinti vartotojo kompiuterį per kitus vizitus tinklapiuose. ŪLI naudoja slapukus tik informacijos, susijusios su tinklapio naudojimu, surinkimui. Duomenys, kuriuos pateikia slapukai yra anoniminiai ir nesuteikia asmeninės informacijos. Vartotojas gali pasirinkti išjungti slapukus, naudodamasis naršyklės nustatymais, bet kuriuo metu.